Om PHLF

Park- og Hagemaskinleverandørenes forening, PHLF
ble stiftet 9. april 1987, og er en forening for produsenter og importører av motoriserte park- og hagemaskiner i Norge.
 
Formål
PHLFs formål er å være kontaktorgan mellom tilsluttede medlemsbedrifter og eksterne målgrupper.
Foreningen skal ivareta bransjebedriftenes fellesinteresser, herunder arbeide for sunne forretningsmessige og kollegiale forhold.
Man skal etterleve prinsippet om å vise respekt for andre medlemmers representasjoner.
 
Medlemmer
PHLFs medlemmer er norske produsenter eller importører av motoriserte park- og hagemaskiner som omsetter disse varer engros til tilknyttede forhandlere.
 
Produkter
Det selges alle typer gressklippere, plentraktorer, plenluftere/ vertikalskjærere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere/sugere, kompostkverner, jordfresere, snøfresere og kjedesager (motorsager).
Konsumentprodukter selges gjennom faghandel som jernvareforretninger, spesialforretninger for park- og hagemaskiner, kjeder, hagesentre og landbruksmaskinforhandlere.
 
I tillegg leveres  park-/proffprodukter til kommunale og private park- og idrettsanlegg, golfklubber og til entreprenører og anleggsgartnere i bransjen.
sigurddesbilder 103 jul
P0110152P0120126