Aktiviteter

KOMMENDE  AKTIVITETER i regi av PHLF:


  • Markedsstatistikk, frist 31/9 2016
  • Medlems- og julemøte     30 /11 2016
  • Markedsstatistikk, frist 10/1 2017
Oppdateres  jevnlig/ved behov.