Park- og hagemaskinleverandørenes forening

Illustrasjon av snø
Illustrasjon av parkIllustrasjon av snøPHLF  ble stiftet 9. april 1987, og er en forening for produsenter og importører av motoriserte park- og hagemaskiner i Norge.Formål 
  •  PHLFs formål er å være kontaktorgan mellom tilsluttede medlemsbedrifter og eksterne målgrupper
  • Foreningen skal ivareta bransjebedriftenes fellesinteresser, herunder arbeide for sunne forretningsmessige og kollegiale forhold
  • Man skal etterleve prinsippet om å vise respekt for andre medlemmers representasjoner